Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Код: 127267
Наявність: В магазині

815
  • 815 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


НОВАК В. О. : Підручник. – К. : Кондор-Видавництво, 2013, – 494 с. Обкл. тверда. Формат 60х84/16.

ISBN 978-966-2781-55-7

Рекомендовано МОН України підручник для ВНЗ.
 
Матеріали наведені у підручнику є узагальненням досвіду щодо впровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес під час вивчення нормативної професійно-орієнтованої навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства».
У підручнику детально описано основні принципи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, сучасна митна політика України, особливості здійснення експортно-імпортних операцій, організація діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на міжнародних товарних ринках, особливості страхування ризиків під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо.
Дане видання містить усі необхідні матеріали не тільки для засвоєння лекційних та практичних занять, а й для організації самостійної роботи студентів з використанням активних методів навчання.

Підручник запропоновано для використання студентами та викладами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців, підприємців, керівників організацій та фірм, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

 Стислий зміст:
ПЕРЕДМОВА
МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
2. ТАРИФНЕ ТА НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ
4. МІЖНАРОДНІ ТОРГОВЕЛЬНІ УГОДИ І КОНТРАКТИ
МОДУЛЬ 2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РИЗИКИ
5. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
6. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ
7. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
8. ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
9. СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
10. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
ПРОФЕСІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5

 


Увага: HTML не підтримується!