Етика-естетика: дидактичний зміст

Код: 233724
Наявність: В магазині

705
  • 705 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів

Найдьонов І.М.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2015. - 550 с. Формат 60х84/16. ISBN 978-966-351-383-6. Код 233724.

Рекомендовано МОН України, як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Навчальний посібник містить теоретичний та практичний дидактичний матеріал вузівської дисципліни «Етика та естетика». У ньому розглядаються основні питання природи, сутності, змі-сту навчального курсу, дидактичної технології оптимального його вивчення, форм та методів особистісного усвідомлення загальнолюдських морально-етичних та художньо-естетичних прин-ципів етики та естетики, цілісного педагогічного процесу самовдосконалення етичних та естети-чних якостей майбутнього спеціаліста. Для студентів очної та заочної форм навчання, для яких філософія, етика та естетика не є профільною навчальною дисципліною, всім, хто цікавиться проблемами морально-естетичного самовдосконалення.

Стислий зміст:
Передмова
Зміст дисципліни за модулями
Модуль 1. Етика як наука про мораль.
Модуль 2. Наукові основи естетики.
Модуль 3. Морально-естетичне самовдосконалення особистості спеціаліста як педагогічний процес.
Тематика та плани семінарів
Тематика, методи-чні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів
Тематика контрольних робіт (рефератів), методичні рекомендації щодо їх виконання
Література
Додатки
Ілюстрації до лекційних тем

Увага: HTML не підтримується!