Українська мова фахового спрямування

Код: 221214
Наявність: В магазині

240
  • 240 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М.: Підр. - К.: Кондор, 2013. - 352 с. Обкл. тверда. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-351-338-6. Код 221214.

Відповідно до програми МОН України “Українська мова за професійним спрямуванням” для вищих навчальних закладів, укладено цей підручник з метою допомоги викладачам і студентам (курсантам, слухачам) удосконалити навички у володінні усним і писемним фаховим мовленням, набути знання і вміння у користуванні різними стилями літературної мови. Підручник містить теоретичний матеріал відповідно до визначених Міністерством тем, різноманітні завдання для аудиторних, самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних контрольних робіт, тести. Дібрані завдання і рекомендована література допоможуть у підготовці до практичних занять, у проведенні дискусій з обговорення фахових проблем, у набутті навичок публічного виступу, у самостійній роботі зі статтею, посібником, підручником, у написанні наукових робіт різних жанрів, у вдосконаленні грамотності, розширенні ерудованості.

Для педагогів-словесників, студентів (курсантів, слухачів) вищих навчальних закладів військового, юридичного, медичного, фінансово-економічного, міжнародних відносин, педагогічного, мистецького (театр, кіно, архітектура, живопис) спрямування, для старшокласників середніх спеціальних навчальних закладів з профорієнтаційною метою, для факультетів україністики зарубіжних навчальних закладів. Для всіх шанувальників української державної мови.

Стислий зміст:
Передмова
Розділ 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування.
Т. 1. Державна мова професійного спілкування.
Т. 2. Основи культури української мови.
Т. 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні.
Розділ 2. Професійна комунікація.
Т. 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності.
Т. 2. Риторика і мистецтво презентації.
Т. 3. Культура усного фахового спілкування.
Т. 4. Форми колективного обговорення професійних проблем.
Розділ 3. Сучасні ділові папери професійної сфери.
Т. 1. Ділові документи як засіб писемної професійної комунікації.
Т. 2. Види та зразки документації фахового спрямування.
Т. 3. Етикет службового листування.
Розділ 4. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.
Т. 1. Українська термінологія у професійному спілкуванні.
Т. 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.
Т. 3. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів.
Рекомендована література

Увага: HTML не підтримується!