Біогеографія : навчально-методичний посібник: друге доповнене видання / І.П. Логвиненко, І.М. Трохимчук, Н. В. Плюта

Код: 446126
Наявність: В магазині

480
  • 480 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів

Біогеографія : навчально-методичний посібник: друге доповнене видання / І.П. Логвиненко, І.М. Трохимчук, Н. В. Плюта. — Київ : Видавничий дім «Кондор», 2022. — 344 с. ISBN 978-617-8052-86-7

У навчально-методичному посібнику «Біогеографія» подається класифікація і характеристика основних територіальних угрупувань живих організмів — біоценозів та біофілот. Досліджено питання розселення та розміщення живих організмів та їхніх угрупувань на суходолі і у водному середовищі залежно від умов довкілля, розкрито причини і закономірності такого розподілу, його особливості та структурно-функціональні звʼязки в історичному розвитку планети та окремих регіонів світу в аспекті охорони і раціонального використання біорізноманіття на глобальному, регіональному і локальному рівнях.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів географічних і біологічних  спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації денної і заочної форми навчання (для студентів, які здобувають ступінь бакалавра — галузі знань: 10«Природничі науки», 01«Освіта/Педагогіка» спеціальності 014.07 «Середня освіта» (Географія) і спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»). Розрахований на вивчення дисципліни, яка є обовʼязковим освітнім компонентом циклу професійної підготовки бакалаврів географічних і біологічних спеціальностей.

Навчальне видання укладено відповідно до навчальної програми в контексті інтеграції фахової підготовки до європейського освітнього простору.

Увага: HTML не підтримується!