Харчування учнів у закладах освіти: теорія, методологія, практика: монографія / О.М.Григоренко

Код: 446167
Наявність: В магазині
Артикул: 446167

590
  • 590 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів

Харчування учнів у закладах освіти: теорія, методологія, практика: монографія / О.М.Григоренко. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2023. – 440 с.

ISBN 978-617-8244-11-8У монографії дано науково-теоретичне обґрунтування впливу харчування на здоров’я та працездатність учнів. Визначена відповідність харчування учнів закладів загальної середньої освіти гігієнічним вимогам з урахуванням їх статті, віку, стану здоров’я та впливу зовнішнього середовища. Проаналізовано систему інновацій у сфері організації харчування учнів як невід’ємну частину забезпечення учнів раціональним, якісним харчуванням. Значна увага приділена продуктовим інноваціям в усуненні дисбалансів у раціонах харчування. Проаналізовано систему оцінки якості харчування школярів. Описана система оцінювання конкурентоспроможності продукції та послуг; удосконалення визначення конкурентоспроможності пропозиції послуг з організації харчування; формування конкурентоспроможного кадрового потенціалу у сфері організації харчування учнів у закладах освіти. Дана оцінка ефективності діяльності підприємств – організаторів харчування учнів у закладах освіти. Монографія призначена для науковців, керівників підприємств ресторанного
господарства, державних службовців, викладачів, магістрантів і всіх тих, хто вивчає або задіяний у вирішенні сучасних проблем організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти.


In a monograph the theoretical ground of influence of feed is given on a health and capacity of students. Certain accordance of feed of students of establishments of universal middle education is taking into account their article, age, state of health and influence of environment. The system of innovations is analysed in the field of organization of feed of students as inalienable part of providing of students a rational, quality feed. Considerable
attention is spared to the food innovations in the removal of disbalances in the rations of feed. The system of estimation of quality of feed of schoolchildren is analysed. Described system of evaluation of competitiveness of products and services; an improvement of the system of determination of competitiveness of suggestion of services is in organization of feed; forming of competitive skilled potential is in the field of
organization of feed of students in establishments of education. A monograph is intended for scientists, leaders of enterprises of restaurant economy, civil servants, teachers, undergraduate and all those, who studies or involved in the decision of modern problems of organization of feed of students in establishments of universal middle education.

Увага: HTML не підтримується!