Логістика міста: навчальний посібник / Н. Т. Гринів, А. Ю. Тимко, Т. В. Наконечна, C. Л. Литвиненко

Код: 447541
Наявність: В магазині
Артикул: 447541
ISBN: 978-617-8153-21-2

300
  • 300 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів

Логістика міста: навчальний посібник / Н. Т. Гринів, А. Ю. Тимко, Т. В. Наконечна, C. Л. Литвиненко. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2023. 184 с.

ISBN 978-617-8153-21-2

Викладено теоретичні аспекти розвитку і функціонування міст, сутність і значення логістики міста, організація та управління логістичними потоками в місті, логістична система та технологія міських пасажирських перевезень, логістична система міських вантажних перевезень, електронна комерція та оперативні доставки в містах, моделювання міських транспортних систем, оцінка логістичної привабливості міст і регіонів, оцінка ефективності реалізації проектів міської логістики, а також автономні транспортні засоби для міської доставки. Для здобувачів вищої освіти Галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» та 27 «Транспорт».

The theoretical aspects of the development and functioning of cities, the essence and importance of urban logistics, organization and management of logistics flows in the city, logistics system and technology of urban passenger transportation, logistics system of urban freight transportation, e-commerce and operational deliveries in cities, modeling of urban transport systems were considered. The assessment of logistics attractiveness of cities and regions, the evaluation of urban logistics projects' effectiveness, and the peculiarities of using autonomous vehicles for urban deliveries were investigated. For students of fields of study 05 "Social and Behavioral Sciences", 07 "Management and Administration" and 27 "Transport".

Увага: HTML не підтримується!