Документознавство : навч.-метод. посіб. / Швецова-Водка Г. М.

Код: 443059
Наявність: В магазині
Артикул: 443059

245
  • 245 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів

Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; Швецова-Водка Г. М., Костенко М. С. — Київ : Видавничий дім «Кондор», 2021. — 140 с.    Навчально-методичний посібник містить навчальну програму курсу, завдання для самостійної роботи студентів, плани практичних і семінарських занять, контрольні питання до заліку та екзамену, тестові завдання і додаткові навчально-методичні матеріали. Навчальна програма курсу «Документознавство» визначає зміст цієї дисципліни та послідовність вивчення окремих тем.
    Курс складається з трьох модулів: «Визначення документа», «Типологія документа» і «Документознавство як наука». Курс спрямований на формування у студентів знань щодо сутності та типології документа, генезису, еволюції і сучасного стану науки про документ.
    Навчально-методичний посібник призначається здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа на допомогу у самостійній роботі з оволодіння курсом загального документознавства. Посібник може бути використаний також викладачами цієї дисципліни з метою досягнення єдності у підходах до її викладання.
Увага: HTML не підтримується!