Публічне управління та адміністрування : польсько-український словник термінів

Код: 439363
Наявність: В магазині
Артикул: Л439363

290
  • 290 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів

 Пропонований до Вашої уваги словник ознайомлює з термінологічною системою теорії та практики публічного управління та адміністрування як цілісного міждисциплінарного наукового знання, зокрема з основами державного устрою, особливостями організації та функціонування системи органів публічної влади, існуючими проблемами та тенденціями розвитку, напрямами реформування публічного управління та адміністрування Польщі.

Матеріал зібрано та викладено відповідно до змісту програми навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», охоплено найрізноманітніші теми.

Адресовано фахівцям та широким читацьким колам. Видання може бути корисним для вивчення відповідного курсу для студентів та слухачів, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»; аспірантів та докторантів, які досліджують особливості процесу державотворення обох держав; публічних службовців, які проходять стажування в органах публічної влади Польщі та України; громадських діячів, науковців та дослідників, які вивчають особливості публічного управління та адміністрування обох держав.

Proponowany słownik zapoznaje Państwo z terminologicznym systemem teorii i praktyki administracji publicznej i administracji jako całościowej interdyscyplinarnej wiedzy naukowej, w szczególności z podstawami struktury państwa, cechami organizacji i funkcjonowania systemu władz publicznych, istniejącymi problemami i trendami rozwoju, kierunkami reformy zarządzania publicznego i administrowania Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiał jest gromadzony i prezentowany zgodnie z treścią programu szkoleniowego w specjalności «Zarządzanie publiczne i administrowanie», obejmuje różnorodne tematy. Adresowany do specjalistów i szerokiego grona czytelników. Publikacja może być przydatna do studiowania odpowiedniego kursu dla studentów i stażystów z administracji publicznej; doktorantów, którzy badają osobliwości procesu budowania państwa obu państw; urzędników służby cywilnej odbywających staże w organach publicznych Polski i Ukrainy; osób publicznych, naukowców i badaczy badających osobliwości zarządzania publicznego i administrowania obu państw.

Увага: HTML не підтримується!