Будівельне матеріалознавство. Підручник.

Код: 420016
Наявність: В магазині

750
  • 750 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Будівельне матеріалознавство. Підручник. Дворкін Л.Й., Лаповська С.Д. К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 472 с. Обкладинка тверда.

У підручнику наведено наукові основи будівельного матеріалознавства і характеристика основних матеріалів. Висвітлюються теоретичні уявлення про структуру та склад будівельних матеріалів, процеси.

Книга призначена для студентів і аспірантів будівельних університетів і факультетів

 

                                З М І С Т

Передмова ....................................................................................... 3

Вступ ............................................................................................... 4

1. КЛАСИФІКАЦІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ

МАТЕРІАЛІВ, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА ........................... 8

1.1. Основні поняття і класифікація будівельних матеріалів ...... 8

1.2. Стандартизація та оцінка якості матеріалів.........................13

1.3. Склад та структура матеріалів ..............................................17

2. ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ .....................41

2.1. Механічні властивості ...........................................................41

2.2. Фізичні властивості ...............................................................52

2.3. Корозійна стійкість ...............................................................65

3. ПРИРОДНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ ..................................69

3.1. Гірські породи........................................................................70

3.2. Види виробів з природного каменю .....................................78

3.3. Виробництво природних кам'яних матеріалів.....................82

4. МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ ...................................................86

4.1. Металеві матеріали у будівництві ........................................87

4.2. Технологія металевих сплавів ..............................................97

4.3. Структура, склад і властивості сплавів ............................. 102

4.4. Термічна обробка та обробка металів тиском .................. 107

4.5. Корозія металів ................................................................... 111

5. КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ ............................................. 115

5.1. Основні види керамічних матеріалів ................................ 116

5.2. Сировина і основні процеси технології керамічних виро-

бів ............................................................................................... 126

6. СКЛО І СКЛОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ ................. 132

6.1. Види і склади скла .............................................................. 132

6.2. Скляні вироби у будівництві ............................................. 135

6.3. Технологія виготовлення скла і його властивості ............ 144

6.4. Склокристалічні матеріали ................................................ 148

6.5. Мінеральна і скляна вата ................................................... 151

7. МІНЕРАЛЬНІ В'ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ ........................... 157

7.1. Гіпсові в'яжучі .................................................................... 159

7.2. Повітряне будівельне вапно .............................................. 171

7.3. Магнезіальні в'яжучі матеріали ......................................... 179

7.4. Вапновміщуючі в'яжучі і романцемент ............................ 181

7.5. Портландцемент ................................................................. 184

7.6. Різновиди портландцементів ............................................. 199

7.7. Алюмінатні цементи .......................................................... 210

7.8. Лужні цементи .................................................................... 215

7.9. В'яжучі з негідратаційним механізмом тверднення ......... 218

7.10. Екологічні аспекти виробництва мінеральних в'яжучих

матеріалів ................................................................................... 223

8. ЦЕМЕНТНІ БЕТОНИ ....................................................... 230

8.1. Вихідні компоненти бетонів .............................................. 232

8.2. Бетонні суміші .................................................................... 245

8.3. Важкі бетони ....................................................................... 254

8.4. Різновиди важких бетонів .................................................. 269

8.5. Легкі бетони ........................................................................ 276

8.6. Корозійна стійкість бетону ................................................ 282

8.7. Проектування складів бетону ............................................ 288

9. БЕТОНИ НА НЕЦЕМЕНТНИХ В'ЯЖУЧИХ ................. 300

9.1. Силікатні бетони ................................................................ 300

9.2. Шлакові і зольні бетони ..................................................... 303

9.3. Шлаколужні бетони ........................................................... 306

9.4. Гіпсобетон ........................................................................... 309

10. АРМОВАНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ............. 313

10.1. Залізобетон ........................................................................ 313

10.2. Азбестоцемент .................................................................. 328

10.3. Фібробетони ...................................................................... 335

11. БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ................................................ 337

11.1. Приготування і властивості будівельних розчинів ........ 338

11.2. Основні види будівельних розчинів ................................ 346

11.3. Розчини на основі сухих будівельних сумішей.............. 355

12. БІТУМНІ І ДЬОГТЕВІ МАТЕРІАЛИ ............................ 361

12.1. Бітумні та дьогтеві в'яжучі .............................................. 361

12.2. Емульсії, пасти. Композиційні в'яжучі ........................... 367

12.3. Асфальтові мастики, розчини, бетони ............................ 369

12.4. Рулонні матеріали ............................................................. 381

13. МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРІВ ... 386

13.1. Склад і властивості пластмас .......................................... 387

13.2. Основні види будівельних пластмас ............................... 398

13.3. Лакофарбові матеріали..................................................... 410

14. МАТЕРІАЛИ З ДЕРЕВИНИ .......................................... 418

14.1. Будова деревини ............................................................... 419

14.2. Фізико-механічні властивості деревини ......................... 425

14.3. Матеріали і вироби з деревини ........................................ 431

14.4. Матеріали на основі подрібненої деревини .................... 437

Література................................................................................ 443

Зміст .......................................................................................... 445


Увага: HTML не підтримується!