Інтелектуальна власність.

Код: 016873
Наявність: В магазині

360
  • 360 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. – 242 c. – Бібліогр.: с. 240.

ISBN 978-966-2781-84-7

Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлені питання, пов’язані з охороною об’єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності. Для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Увага: HTML не підтримується!