Методологічні й нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності

Код: 050736
Наявність: В магазині

80
  • 80 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Бодюк А.В.: Мон. - К.: Кондор, 2009. - 356 с. Обкл. м’яка. Формат 84х108/32. ISBN 966-798-254-8. Код 050736.

На основі аналізу нормативно-правової бази й практики аудиту, положень вітчизняної та зарубіжної літератури з питань економічного контролю досліджуються проблемні питання методології, нормативного регулювання й організації аудиту. Визначені теоретичні положення, що стосуються сутності аудиторського контролю, мети, завдань, предмета, змісту, функцій, об’єктів, видів аудиту. Розглядаються принципи й критерії аудиторської оцінки об’єктів перевірки, методологія формування аудиторських доказів і процедур аудиту, методи його проведення.

Висвітлюються нормативні й методологічні положення стосовно планування аудиту, системи внутрішнього контролю підприємств, аудиторського ризику, інформаційного забезпечення й організації аудиторської діяльності. Для науковців, практичних працівників з аудиту, викладачів, студентів економічних навчальних закладів, що вивчають курси “Аудит”, “Організація і методика проведення аудиту”.

Стислий зміст:
Вступ
Розділ 1. Аудит як форма економічного контролю суб`єктів підприємництва.
Розділ 2. Суть і суб`єкти аудиторського контролю та його правові аспекти.
Розділ 3. Потреби в аудиторському контролі, його мета, завдання, предмет, зміст, функції та об`єкти.
Розділ 4. Види й типи аудиту.
Розділ 5. Нормативне регулювання аудиту.
Розділ 6. Принципи й критерії аудиторської оцінки об`єктів перевірки.
Розділ 7. Планування аудиту.
Розділ 8. Аудиторські докази.
Розділ 9. Методологія аудиту й методи його проведення.
Розділ 10. Прикладні методи й методичні прийоми аудиту.
Розділ 11. Аудиторські процедури та їх класифікація.
Розділ 12. Визначення й оцінка помилок і шахрайства, відповідальність за них.
Розділ 13. Система внутрішнього контролю підприємства та її аудиторська оцінка.
Розділ 14. Аудиторський ризик.
Розділ 15. Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства.
Розділ 16. Визначення зв’язку між різними видами ризику та їхнього впливу на формування незалежних процедур аудиту.
Розділ 17. Інформаційні, робочі та звітні документи аудиторського процесу.
Розділ 18. Методика й організація складання договору на проведення аудиту.
Розділ 19. Методика й організація документального оформлення аудиторської перевірки.
Розділ 20. Необхідність, зміст, структура й види аудиторських висновків.
Розділ 21. Інформаційне забезпечення аудиторської діяльності.
Розділ 22. Організація аудиту в Україні, права, обов’язки та відповідальність його суб’єктів.
Розділ 23. Суть поняття організації аудиту та застосування її принціпів.
Розділ 24. Організація забезпечення контролю якості аудиту і надання послуг.
Висновки і пропозиції
Список літератури
Додатки

Увага: HTML не підтримується!