Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення

Код: 291269
Наявність: В магазині

605
  • 605 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Козяр М.М., Бедрій Я.І., Станіславчук О.В.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2015. - 458 с. Формат 60х84/16. ISBN 978-966-351-348-5. Код 291269.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Навчальний посібник розрахований перш за все на вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може бути використаний і при підготовці фахівців будь-якого профілю, особливо педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. Він також може бути корисним для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей господарювання.

Стислий зміст:
Передмова
Змістовий модуль 1. Охорона праці.
Тема 1. Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання дисципліни.
Тема 2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.
Тема 3. Виробнича шкідливість, методи захисту людей від її негативного впливу.
Тема 4. Аналіз і профілактика професійних захворювань та виробничого травматизму.
Тема 5. Основи техніки безпеки.
Тема 6. Правове і нормативне регулювання охорони праці.
Тема 7. Державне управління охороною праці в Україні.
Тема 8. Організація охорони праці на виробництві.
Тема 9. Економічні аспекти охорони праці.
Змістовний модуль 2. Безпека життєдіяльності.

Увага: HTML не підтримується!