Податкові системи зарубіжних держав

Код: 090324
Наявність: В магазині

225
  • 225 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Андрущенко В.Л., Варналій З.С., Прокопенко І.А., Тучак Т.В., за заг. ред. Мельника П.В.: Навч. пос. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 222 с. Обкл. м’яка. Формат 60х84/16. ISBN 978-966-351-407-9. Код 090324.

Рекомендовано МОНмолодьспорт України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

З’ясовано основні положення вчення про податки в світлі понять і теоретичних уявлень західної фінансової науки, охарактеризовано природу і діяльність податкової держави, розкрито роль оподаткування в умовах сучасної демократично-правової державності. На матеріалах численних джерел, здебільшого іншомовних, розглянуто устрій, особливості, фіскальні технології національних податкових систем США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії.

Матеріал викладено у проекції зарубіжного досвіду оподаткування на актуальні проблеми вітчизняної науки і податкової практики, зокрема, у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України.

У додатках наведено міжнародну хронологію подій в історії податків, а також хроніки наукових конгресів Міжнародного інституту державних фінансів і Міжнародної фіскальної асоціації, котрі розкривають еволюцію ідей і подій в оподаткуванні.

Посібник розраховано для підготовки фахівців фінансово-економічного профілю освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” і “магістр”, а також викладачів, аспірантів, працівників податкових органів, загалом – усіх, хто має інтерес до питань податків і державних фінансів.

Тексти епіграфів, вступу, тем 1, 2, 3, 7, а також додатків підготовив д. е. н., проф. В.Л. Андрущенко; тему 4 – к. е. н., доц. І.А. Прокопенко; тему 5 – к. е. н., доц. Т.В. Тучак; тему 6 – д. е. н., проф. З.С. Варналій.

Стислий зміст:
Вступ
Т. 1. Основи вчення про податки в західній традиції.
Т. 2. Податкова система США.
Т. 3. Податкова система Великої Британії.
Т. 4. Податкова система Німеччини.
Т. 5. Податкова система Франції.
Т. 6. Податкова система Італії.
Т. 7. Сучасні тенденції податкової політики та реформування податкових систем.
Додатки

Увага: HTML не підтримується!