Правова статистика

Код: 060242
Наявність: В магазині

575
  • 575 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Мармоза А.Т.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2015. - 536 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-091-9. Код 060242.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник.

У навчальному посібнику, написаному відповідно до найбільш повних програм курсу “Правова статистика”, розглядаються основні поняття і категорії правової статистики, статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні і середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибірковий метод, дисперсійний і кореляційний аналіз, табличний і графічний метод та ін.

Стислий зміст:
Передмова
Розділ 1. Предмет і метод статистичної науки.
Розділ 2. Поняття і метод правової.
Розділ 3. Статистичне спостереження.
Розділ 4. Первинний облік і статистична звітність в правоохоронних органах і органах.
Розділ 5. Зведення і групування статистичних даних. Статистичні таблиці. Абсолютні і відносні.
Розділ 6. Середні величини.
Розділ 7. Показники варіації.
Розділ 8. Вибірковий метод.
Розділ 9. Кореляційний аналіз.
Розділ 10. Ряди динаміки.
Розділ 11. Індекси.
Розділ 12. Статистичні графіки.

Увага: HTML не підтримується!