Агролісомеліорація

Код: 354467
Наявність: В магазині

510
  • 510 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Юхновський В.Ю., Дударець С.М., Малюга В.М.: Підр. - К.: Кондор-Видавництво, 2014. - 372 с. Формат 60х84/16.

ISBN 978-966-2781-28-1

Затверджено МОНМС України як підручник для студентів ВНЗ.

Підручник написаний відповідно до типових навчальних планів і програм за напрямом підготовки «Агрономія».

На основі висвітлення загальних положень лісівництва, дендрології, лісової таксації, лісовпорядкування та лісорозведення у підручнику викладено питання щодо створення і використання агролісомеліоративних насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення лісових смуг та їх конструкції, технології створення, агротехніка вирощування). У системному ключі висвітлено особливості систем захисту ґрунтів від ерозії, основною компонентою яких є лісомеліоративні протиерозійні заходи. Розкрито питання меліорації піщаних земель, рекультивації техногенних ландшафтів, озеленення населених місць. Показано організаційно-правові аспекти лісовпорядкування та інвентаризації агролісомеліоративних насаджень. Наведено типові задачі, алгоритми їх виконання та необхідні нормативно-довідникові матеріали.

Розрахований на студентів, магістрів і аспірантів ВНЗ, науковців і фахівців агролісомеліоративної, аграрної, агроекологічної та природоохоронної галузей, а також інших суміжних секторів економіки.

Стислий зміст:
Вступ
Частина І. Основи лісівництва і лісорозведення. Розділ 1. Ліс як об’єкт природи і господарської діяльності. Розділ 2. Загальні відомості про деревні і кущові рослини. Розділ 3. Основи лісорозведення.
Частина ІІ. Полезахисне лісорозведення. Розділ 4. Ліс і поле - єдина екологічна система. Розділ 5. Розміщення та проектування полезахисних лісових смуг.
Частина ІІІ. Лісомеліоративні насадження - складова частина протиерозійної системи. Розділ 6. Система протиерозійних заходів. Розділ 7. Лісомеліоративні протиерозійні заходи.
Частина ІV. Озеленення населених місць. Розділ 8. Організація озеленення населених місць.
Частина V. Лісовпорядкування та інвентаризація агролісомеліоративних насаджень. Розділ 9. Облік лісового фонду і організація лісовпорядкування. Розділ 10. Особливості лісовпорядкування.
Додатки
Предметний покажчик
Список літератури

Увага: HTML не підтримується!