Хімія

Код: 263780
Наявність: В магазині

1410
  • 1 410 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Голубєв А.В., Лисін В.І., Коваленко І.В., Тарасенко Г.В.: Навч. пос. - К.: Кондор-Видавництво, 2012. - 578 с. Обкл. тверда. Формат 70х100/16.

ISBN 978-966-2781-41-0

Рекомендовано МОНМС України як навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей ВНЗ.

Навчальний посібник «Хімія» створено для бакалаврів у відповідності з освітнім стандартом для технічних напрямків та спеціальностей. Він складається з двох частин, в яких в сучасній інтерпретації висвітлено необхідні уявлення та закономірності з курсів загальної, неорганічної, фізичної, органічної хімії та хімії високомолекулярних сполук.

Розглянуті проблеми хімічного зв’язку, фізико-хімічні основи хімічних процесів, властивості металів і неметалів, органічних та високомолекулярних сполук, поняття і принципи нанохімії і нанотехнології.

Посібник адресовано студентам, але він може бути корисним також аспірантам, викладачам, учням хімічних ліцеїв, коледжів, технікумів, учням старших класів загальноосвітніх шкіл і всім працівникам, які хотіли б розширити знання в галузі хімії. Особлива увага приділена ролі хімії і охороні навколишнього середовища.

Стислий зміст:
Передмова
Вступ
Частина І. Загальна хімія. Розділ 1. Атомно-молекулярне вчення. Розділ 2. Будова речовини. Глава 1. Будова атому і періодична система Д.І. Менделєєва. Глава 2. Періодичний закон і періодична система елементів. Глава 3. Хімічний зв’язок. Глава 4. Сили міжмолекулярної взаємодії. Глава 5. Агрегатний стан речовини. Розділ 3. Загальні закономірності перебігу хімічних процесів. Глава 1. Енергетика хімічних та фазових перетворень. Хіміко-термо-динамічні розрахунки. Глава 2. Хімічна кінетика. Глава 3. Хімічна рівновага. Розділ 4. Дисперсні системи. Розчини. Глава 1. Дисперсні системи. Глава 2. Розчини. Механізм утворення розчинів. Розчинність. Глава 3. Фізико-хімічні властивості розчинів. Розділ 5. Електрохімічні процеси та системи. Глава 1. Окисно-відновні реакції (ОВР). Глава 2. Основи електрохімії.
Частина II хімічні елементи та їх сполуки. Розділ 6. Загальні властивості неорганічних сполук. Глава 1. Основні класи неорганічних сполук. Глава 2. Загальні властивості металів. Глава 3. Загальні властивості неметалів. Глава 4. Комплексні (координаційні) сполуки. Розділ 7. Загальні властивості органічних сполук. Глава 1. Теоретичні уявлення про будову органічних сполук. Глава 2. Ациклічні сполуки. Глава 3. Циклічні сполуки. Глава 4. Галогено- і гідроксовмісні похідні вуглеводнів. Глава 5. Карбонільні сполуки. Глава 6. Нітрогеновмісні сполуки. Глава 7. Жири. Розділ 8. Полімерні сполуки і полімерні матеріали. Глава 1. Загальна характеристика високомолекулярних сполук. Глава 2. Методи одержання полімерів. Глава 3. Агрегатні фазові та фізичні стани полімерів. Глава 4. Полімерні матеріали. Розділ 9. Нанохімія. Нанотехнології. Розділ 10. Людина і біосфера та їх взаємодія.
Предметний покажчик
Іменний покажчик
Література

Увага: HTML не підтримується!