Основи хімічної екології

Код: 291268
Наявність: В магазині

1580
  • 1 580 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Мислюк О.О.: Навч. пос. – К.: Кондор, 2015. – 660 с. Формат 70х100/16.

ISBN 978-966-351-400-0. 

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Курс “Основи хімічної екології” спрямований на формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в загрозі виснаження природних ресурсів, зменшенні здатності геосистем до самоочищення і самовідновлення. У навчальному посібнику детально розглядаються природні і антропогенні чинники формування екологічних ситуацій, хімічні процеси, що відбуваються в біосфері, процеси міграції й трансформації хімічних сполук природного та антропогенного походження в різних сферах Землі, дається характеристика основних забруднюючих речовин, загальні підходи до вивчення екологічного стану територій та ін. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного розділу наводяться питання для самоперевірки.

Призначений для студентів ВНЗ при вивченні курсів “Біогеохімія”, “Хімія навколишнього середовища”, “Гідрохімія”, “Екологічна безпека”, “Організація природоохоронної діяльності”, “Моніторинг навколишнього середовища”, “Сільськогосподарська екологія”, а також для фахівців в області охорони навколишнього середовища і природокористування.

Стислий зміст:
Вступ
Розділ 1. Основи елементарних знань із хімічної екології.
Розділ 2. Основні хіміко-екологічні проблеми сучасності.
Розділ 3. Фізико-хімічні процеси в атмосфері.
Розділ 4. Фізико-хімічні процеси в літосфері.
Розділ 5. Фізико-хімічні процеси в гідросфері.
Розділ 6. Ландшафтно-геохімічні аспекти міграції хімічних елементів.
Розділ 7. Еколого-геохімічний аналіз стану геосистем.

Увага: HTML не підтримується!