Основи наукових досліджень в сфері практичної механіки. Кн. 1

Код: 247412
Наявність: В магазині

350
  • 350 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Продається комплектом

Кн. 1. Теоретичні дослідження. Жук А.Я., Желябіна Н.К., Малишев Г.П.: Навч. пос. - К.: Кондор-Видавництво, 2012. - 186 с. Обкл. тверда. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-2781-10-6. Код 247412.

Рекомендовано МОНМС України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

В посібнику наведено основні аспекти теоретичних досліджень механічних систем з електро- та гідроприводом. Охарактеризовано фізичні величини та закони, які використовуються при математичному моделюванні. Описано відомі і нові наукові і інженерні методики моделювання лінійних і нелінійних механічних і гідравлічних систем.

Для студентів механічних спеціальностей, які навчаються за програмами бакалаврів, спеціалістів, магістрів, а також і аспірантів та молодих науковців.

Стислий зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальні відомості і положення. 1. Деякі аспекти теоретичних досліджень. 2. Основні відомості про механічні коливання. 3. Основні фізичні величини та закони при моделюванні. 4. Методи приведення механічних величин. 5. Кінетична та потенціальна енергії системи тіл.
Розділ 2. Основні положення при моделюванні коливальних систем. 1. Число степенів вільності механічної системи. 2.Класифікація сил. 3. Способи складання рівнянь руху багатомасових систем. 4. Рівняння Лагранжа другого роду. 5. Вільні коливання систем з декількома степенями вільності при відсутності сил опору. 6. Частотний спосіб визначення вільних коливань багатомасових систем при відсутності сил опору. 7. Інженерні методи наближеного визначення частот вільних коливань багатомасових крутильних систем. 8. Вимушені коливання систем. Коефіцієнт динамічності.
Розділ 3 Основні положення при моделюванні нелінійних коливальних систем. 1. Загальні відомості про не лінійності. 2. Лінеаризація нелінійностей і методи розв’язання нелінійних задач. 3. Вільні коливання при в’язкому опорі і сухому терті. 4. Вимушені коливання в дисипативних системах. 5. Віброударні системи.
Розділ 4. Основні положення при розрахунках об’єктів з гідроприводом. 1. Загальні відомості. 2. Конструкції слідкуючих золотників. 3. Визначення статичних характеристик слідкувальних гідроприводів. 4. Визначення динамічних характеристик слідкувальних гідроприводів. Стійкість проти автоколивань. 5. Визначення швидкодії слідкувального гідропривода. 6. Спрощений метод проф. Сапко О.І. з визначення границь стійкості гідропривода електродугових печей.
Література

Увага: HTML не підтримується!