Практикум з хімічної екології

Код: 291320
Наявність: В магазині

660
  • 660 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Мислюк О.О.: Навч. пос. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 304 с. Обкл. м’яка. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-351-406-2. Код 291320.

Рекомендовано МОНмолодьспорт України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Навчальний посібник "Практикум з хімічної екології" призначений для практичної підготовки студентів – майбутніх екологів. Для забезпечення належної якості екологічного контролю за станом навколишнього середовища необхідна спеціальна підготовка кадрів, які повинні володіти не тільки глибокими знаннями з класичної хімії, а й мати також уявлення про особливості складу об'єктів природного середовища й процесів, що в них відбуваються. Запропонований посібник допоможе студентам краще закріпити набуті на лекційних заняттях теоретичні знання, оволодіти навиками практичних розрахунків, застосування методів геохімічних досліджень для розв’язування прикладних задач, які будуть широко використані в практичній роботі фахівця-еколога. Практикум містить задачі різного рівня складності, по всіх темах аналітичні дані представлені у вигляді декількох варіантів. На початку кожного розділу наводяться теоретичні відомості з тематики, що розглядається.

Стислий зміст:
Вступ
Розділ 1. Хімічні елементи в біосфері.
Розділ 2. Хімічне забруднення навколишнього середовища.
Розділ 3. Хімія атмосфери.
Розділ 4. Хімія літосфери.
Розділ 5. Хімія гідросфери.
Розділ 6. Еколого-геохімічний аналіз стану геосистем.
Додатки
Література

Увага: HTML не підтримується!