Управлінський облікУправління фінансами

Управління фінансовою санацією підприємств
Показати велике зображення


Управління фінансовою санацією підприємств

Ціна: 39.00 грн

Задайте питання з цього товару

Благодєтєлєва-Вовк С.Л.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2006. - 248 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 966-521-411-Х. Код 111188.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Навчальний посібник за структурою і змістом відповідає тематичному плану та навчальній програмі нормативної дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства», що викладається студентам з фаху 8.050104 «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Для студентів, викладачів та фінансистів-практиків, які досліджують та займаються санацією підприємств.

Стислий зміст:
Передмова
Модуль 1. Загальні відомості про управління фінансовою санацією підприємства.
Модуль 2. Особливості управління фінансовою санацією.
Модуль 3. Правові та практичні аспекти фінансової санації.