Місцеві фінансиПсихологія управління

Злиття та поглинання підприємств
Показати велике зображення


Злиття та поглинання підприємств

Ціна: 130.00 грн

Задайте питання з цього товару

Злиття та поглинання підприємств: компендіум для студентів економічних напрямів підготовки денної і заочної форм навчання / Фролова Л.В., Голобородько А.Ю. – К: Кондор-Видавництво, 2013. – 240 с. ISBN 978-966-2781-60-1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Компендіум призначено в допомогу студентам для самостійного вивчення курсу «Злиття та поглинання підприємств», а також для підготовки до семінарських і практичних занять студентів економічних напрямів підготовки денної і заочної форм навчання. Містить конспект лекцій з курсу, питання для самоконтролю, тестові завдання, задачі і практичні ситуації.