Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії

Код: 051454
Наявність: В магазині

120
  • 120 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б.: Навч.-практ. пос. - К.: Кондор, 2015. – 172 с. Обкл. м’яка. Формат 60х84/16. ISBN 978-966-351-347-8. Код 051454.

Рекомендовано МОН України як навчально-практ. посібник для студентів ВНЗ.

У посібнику подається завдання бухгалтерського обліку, розкриваються предмет і метод, принципи обліку основних господарських процесів. Велику увагу приділено класифікації рахунків бухгалтерського обліку, регістрам, формам рахівництва, механізації й автоматизації обліку. У посібнику знайшли відображення нові нормативні документи, пов’язані з удосконален-ням господарського механізму. Важливе значення для глибокого засвоєння бухгалтерського обліку мають практичні та методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з використання ПЕОМ і тому ці навчальні матеріали допоможуть студентам ефективно підготуватися до них. У відповідних розділах роботи передбачено використання елементів економічної кібернетики і математики (моделювання, теорія графів, матриці тощо), необхідних для поглибленого ви-вчення обліку в умовах автоматизації і дослідження питань перспектив його розвитку.

Стислий зміст:
Передмова
Розділ 1. Загальна характеристика, суть і значення бухгалтерського обліку.
Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.
Розділ 3. Бухгалтерський баланс та основи його побудови.
Розділ 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис.
Розділ 5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.
Розділ 6. Принципи обліку основних господарських процесів.
Розділ 7. Документація та інвентаризація.
Розділ 8. Облікові реєстри.
Розділ 9. Форми бухгалтерського обліку.
Розділ 10. Фінансова звітність.
Розділ 11. Завдання до виконання індивідуальної роботи із застосуванням ПЕОМ з дисципліни “Бухгалтерський облік”.
Додатки

Увага: HTML не підтримується!