Регіональна економіка

Код: 126958
Наявність: В магазині

200
  • 200 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


 Савченко В.Ф.: Навч. пос. – К.: Кондор, 2012. – 339 с. Обкл. тверда. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-351-380-5. Код 126958.

Рекомендовано МОНмолодьспорт України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Навчальний посібник ґрунтовно досліджує та пропонує до вивчення питання, які характеризують регіональну економіку України і рекомендовані МОН у відповідній навчальній програмі. Особлива увага звертається на теоретичні складові економіки регіонів, розміщення продуктивних сил, регіональну економічну політику держави, природний та трудоресурсний потенціал, промисловий розвиток, охорону навколишнього середовища. Надані додаткові матеріали: змістові модулі і критерії оцінки знань, тематика рефератів і контрольних робіт, тести, завдання для індивідуальної роботи студентів та підготовки до семінарських занять. По всіх темах розроблені переліки першоджерел в наукових виданнях економічного характеру. Посібник розрахований на цілеспрямоване вивчення регіональної економіки студентами ВНЗ усіх спеціальностей та форм навчання, а також на відповідну увагу науковців, викладачів і управлінців.

Стислий зміст:
Передмова
Модуль 1. Регіональна економіка.
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни.
Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.
Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства.
Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці.
Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.
Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики.
Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і транспортування в ринкових умовах.
Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України.
Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення.
Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем.
Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку.
Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури.
Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.
Модуль 2. Екологія.
Тема 1. Наукові засади раціонального природокористування.
Тема 2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформатизації.
Тема 3. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища.
Тема 4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.
Тема 5. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища.
Предметний покажчик
Іменний покажчик
Додатки

Увага: HTML не підтримується!