Вантажознавство : підручник. / Т.Ю. Габріелова, Н.Т. Гринів, Є.П. Медведєв, C. Л. Литвиненко

Код: 446156
Наявність: В магазині
Артикул: 446156

290
  • 290 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів

Вантажознавство : підручник. Т.Ю. Габріелова, Н.Т. Гринів, Є.П. Медведєв, C. Л. Литвиненко. К. : Видавничий дім «Кондор», 2023. 180 с.

ISBN 978-617-8244-25-5
Викладено класифікацію, властивості та визначення об’ємно-масових характеристик вантажів, особливості формування тари та упакування, характеристики засобів пакетування вантажів на різних видах транспорту, особливості формування вантажних одиниць, маркування вантажів, охарактеризовані заходи щодо підвищення рівня збереження вантажів, сумісність вантажів при зберіганні та транспортуванні, а також особливості вибору транспортних засобів на різних видах транспорту.
Для студентів Галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» та 27 «Транспорт».
Classification, properties and definition of volume-mass characteristics of cargoes, peculiarities of formation of containers and packaging, characteristics of means of packing cargoes on different types of transport, peculiarities of formation of cargo units, marking of cargoes, measures to increase the level of cargo safety, compatibility of cargoes during storage and transportation, as well as features of selecting vehicles on different transport modes were characterized.
For students of fields of study 05 "Social and Behavioral Sciences", 07 "Management and Administration" and 27 "Transport".
Увага: HTML не підтримується!