Монтаж металургійного обладнання. Навчальний посіб.

Код: 422308
Наявність: В магазині

600
  • 600 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Монтаж металургійного обладнання. Навчальний посіб./ Жук А.Я., Малишев Г.П., Желябіна Н.К., Таратута К.В. – Видавничий дім «Кондор», 2018 - 382 с. Іл.:163; табл.:37 ; бібліогр.: 36 назв. – Обкладинка тверда. Розглянуто загальні принципи організації монтажних робіт, охарактеризовано обладнання та пристосування для такелажних робіт, описано слюсарно-пригінні роботи при складанні обладнання перед монтажем та інструменти для їх виконання, основні вимоги при прийманні фундаментів та способи і засоби при кріпленні до них обладнання, геодезичне обґрунтування монтажу та методи і засоби контролю при установленні обладнання в проектне положення, висвітлено технологію складання та монтажу типових вузлів і елементів, на конкретних прикладах розглянута технологія монтажу основного металургійного обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Галузеве машинобудування» («Металургійне обладнання», «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств») та «Металургія». Може бути корисним фахівцям металургійних і машинобудівних підприємств.

ЗМІСТ

Передмова ........................................................................................... 6

Розділ 1. Загальні принципи організації монтажних робіт .............8

1. Підготовка монтажних робіт .......................................................... 8

2. Способи і методи монтажу обладнання ........................................9

3. Технічна документація на монтаж .................................................11

3.1 Загальні положення ...................................................................11

3.2 Проект проведення монтажних робіт ......................................13

3.3 Графіки проведення монтажних робіт .....................................15

3.4 Технологічні схеми монтажу .................................................... 26

3.5 Технологічні карти ....................................................................28

Розділ 2. Обладнання та пристосування для такелажних робіт .....30

1. Основні такелажні засоби ............................................................... 31

1.1 Канати ......................................................................................... 31

1.2 Засоби для стропування ............................................................ 34

1.3 Монтажні блоки і поліспасти ................................................... 38

2. Такелажні споруди ..........................................................................42

2.1 Монтажні мачти .........................................................................42

2.2 Шеври.......................................................................................... 63

2.3 Монтажні балки .........................................................................66

2.4 Монтажні стріли ........................................................................69

2.5 Монтажні і портальні підйомники ...........................................71

3. Вантажопідйомне обладнання ....................................................... 76

3.1 Домкрати..................................................................................... 76

3.2 Талі і тельфери ...........................................................................82

3.3 Лебідки ........................................................................................ 85

3.4 Анкерні пристрої .......................................................................87

3.5 Монтажні крани .........................................................................89

3.6 Надпотужні крани ......................................................................91

Розділ 3. Слюсарно-пригинні роботи при складанні обладнання та інструменти для їх виконання ...........99

1. Види слюсарно-пригинних робіт при складанні машин .............99

2. Інструменти для виконання слюсарно-пригінних робіт ..............103

2.1 Ручний інструмент .....................................................................103

2.2. Механізований інструмент ...................................................... 112

Розділ 4. Фундаменти та кріплення до них обладнання .................133

1. Призначення та будова фундаментів ............................................133

2. Прийняття фундаментів під монтаж обладнання ......................... 135

3. Кріплення машин до фундаментів .................................................138

Розділ 5. Геодезичне обгрунтування монтажу та методи і засоби контролю точності складання і установлення обладнання ........................................145

1. Геодезичне обгрунтування монтажу .............................................145

2. Методи і засоби контролю точності складання і установлення обладнання ... 148

Розділ 6. Складання та монтаж типових вузлів и елементів ..........158

1. Загальні положення .........................................................................158

2. Установні бази .................................................................................159

3. Способи установлення машин на фундаменті і регулювання їх положення за висотою........... 160

4. Контроль за базуванням контрольних елементів ......................... 163

5. Кріплення і підливання обладнання ..............................................164

6. Монтаж деталей з гарантованим натягом .....................................165

7. Монтаж нарізних з’єднань.............................................................. 171

8. Монтаж шпонкових і шліцевих з’єднань ......................................176

9. Монтаж муфт і валів .......................................................................178

10. Монтаж підшипників ковзання .................................................... 182

11. Монтаж підшипників кочення ..................................................... 185

12. Монтаж зубчастих і черв’ячних передач ....................................188

13. Монтаж гідравлічних елементів і механізмів ............................. 194

Розділ 7. Монтаж мостових кранів .................................................... 202

1. Загальні відомості ...........................................................................202

2. Монтаж кранової колії ....................................................................206

3. Монтаж мостових кранів ................................................................ 207

4. Особливості монтажу спеціальних металургійних кранів ..........214

5. Контроль за складанням мосту з ходовими колесами .................215

6. Випробування кранів ......................................................................219

Розділ 8. Монтаж обладнання для підготовки сировини до металургійного переділу ..................221

1. Вагоноперекидачі ............................................................................221

2. Грейферні перевантажувачі (крани) ..............................................230

3. Агломераційні машини ...................................................................236

4. Трубчасті печі ..................................................................................246

Розділ 9. Монтаж обладнання для виробництва металів і сплавів ............252

1. Системи завантаження домених печей .........................................252

1.1 Обладнання для подачі шихти на колошник .......................... 252

1.2 Обладнання колошника (колошниковий пристрій) ...............260

2. Міксери сталеплавильного виробництва ......................................279

3. Конвертери сталеплавильного виробництва ................................ 284

4. Електродугові сталеплавильні печі ...............................................288

5. Розливні машини .............................................................................295

Розділ 10. Монтаж основного обладнання для оброблення металів і сплавів тиском ...........................302

1. Загальні відомості ...........................................................................302

2. Особливості монтажу обладнання .................................................303

3. Монтаж прокатних станів ............................................................... 305

Література ........................................................................................... 325


Увага: HTML не підтримується!